• Akadálymentes nézet

Szolgáltatások

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK:

 

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

-         könyvtárlátogatás, csoportos látogatás,

-         a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben használata  (földszinti hírlapolvasó),

-         az állományfeltáró eszközök használata,

-         információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

-         könyvtári rendezvényeken való részvétel.

 

Regisztrációhoz kötött ingyenes szolgáltatás:

-         Folyóiratok helyben olvasása (Folyóirat olvasó)

-         Saját- és más könyvtárak dokumentumbázisaira támaszkodó bibliográfiai, dokumentációs és közhasznú információszolgáltatás.

 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai:

-         Könyvtári dokumentumok helyben használata,

-         Könyvtári dokumentumok kölcsönzése,

-         Zenehallgatás, videofilmek megtekintése,

-         Helyismereti dokumentumok helyben használata,

-         Folyóiratok kölcsönzése,

-         Szakirodalmi, bibliográfiai és tájékoztató szolgáltatás,

-         Informatikai szolgáltatás, helyi és országos adatbázisok használata,

-         A könyvtárban nem található művek megkérése könyvtárközi kölcsönzés útján.

-         A nem kölcsönözhető könyvtári dokumentumok (kézikönyvek, segédkönyvtári anyagok, különgyűjtemények, tartós megőrzésre szánt dokumentumok, helyismereti anyagok) helybenhasználata a felnőtt és gyermekkönyvtárban (olvasóterem). Az olvasótermi dokumentumok kölcsönzése rövid (szombat – vasárnap - hétfő) kölcsönzési határidővel.

-         Általános - és szakreferensi szolgálat az olvasószolgálat keretein belül.

-         Előjegyzés.

-         Irodalomkutatás.

 

Térítéses szolgáltatások:

 

-         Fénymásolás,

-         Könyvtári anyagok másolatban történő szolgáltatása a szerzői jog figyelembevételével,

-         Számítógépes szolgáltatás: szövegszerkesztés

-         Gépidő bérbeadás

-         Internethasználat

-         Laminálás,

-         spirálozás

-         Faxolás, küldés és fogadás

-         Nyomtatás

-         Szkennelés

-         A könyvtárközi kölcsönzés útján megkért dokumentumok visszaküldésének postaköltsége

 

 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásaink:

 

-         Könyv- és könyvtárhasználati, olvasás- és könyvtárnépszerűsítő foglalkozások vezetése,

-         Könyvtári, könyvtárhasználati órák megtartása,

 

-         Kulturális-, könyv-, könyvtár-, olvasásnépszerűsítő rendezvények szervezése,  

-         Tanfolyamok szervezése (digitális tudás népszerűsítése),

-         Hátrányos helyzetben élők könyvtári ellátása, esélyegyenlőség biztosítása.

 

 

 

 

A Városi Könyvtár  beiratkozási díjai a következők:

A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól,

Könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól,

16 éven felüli nappali tagozatos diákok beiratkozási díja: 1000,- Ft /év
a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható könyvtárhasználók beiratkozási díja: 1800,- Ft /év

Mindkét esetben lehetőség van a két részletben (félévenként) történő fizetésre.
Ebben az esetben:
16 éven felüli nappali tagozatos diákok beiratkozási díja 500,-Ft/félév, illetve a felnőtt, kedvezményre nem jogosult könyvtárhasználók esetében 1000,-Ft/félév.


 A beiratkozási díj megfizetése magában foglalja a folyóiratok kölcsönzésének díját, napi fél óra internet használatot, és a kézikönyvtári állomány kölcsönzési díját (3 napos határidővel)!

 

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA:

 

Késedelmi díj 300,- Ft / hó
Elveszett könyv megtérítése

- azonos kiadású példányt biztosít
az olvasó, vagy
- a jelenlegi, aktuális könyvárat kifizeti
az olvasó, vagy
- gyűjteményi értéket fizet az olvasó:
könyvoldalanként 10,-Ft + köttetési díj
(1000,-Ft)

Fénymásolati díj
A/4 egyoldalas szöveg 15,- Ft / lap
A/4 kétoldalas szöveg 20,- Ft / lap
A/4 kép 30,- Ft / lap
A/3 egyoldalas szöveg 25,- Ft / lap
A/3 kétoldalas szöveg 35,- Ft / lap
A/3 kép 50,- Ft / lap
Műsoros hangkazetta, CD, hanglemez haszonbérleti díja 300,- Ft / 3 nap
Késedelmi díj dokumentumonként 100,- Ft / nap
Videokazetta, DVD haszonbérleti díja 300,- Ft /3 nap
Késedelmi díj dokumentumonként 100,- Ft / nap
Könyvtárközi kölcsönzés 200,-Ft adminisztrációs költség
és a postaköltség az olvasót terheli
Internet használat
A beiratkozott olvasók naponta fél órát ingyen internetezhetnek Minden további megkezdett óra 200,- Ft
Internet használat 200,- Ft /  óra
Irodalomkutatás 20,- Ft / találat
Bibliográfia készítése 30,- Ft / tétel
Nyomtatás
fekete-fehér szöveg 15,- Ft / oldal
fekete-fehér kép 30,- Ft / oldal
fekete-fehér kép szöveggel 20,- Ft / oldal
színes szöveg 50,- Ft / oldal
színes kép 150,- Ft / oldal
színes kép szöveggel 100,- Ft / oldal
Szkennelés lemezre mentve 50,- Ft / oldal
Faxolás
Fax fogadása 50,- Ft / oldal
Fax küldése 1 oldalas 300,- Ft / oldal
Fax küldés külföldre 500,- Ft / oldal
Spirálozás 300,-Ft 30 oldalig, ezt követően 2 Ft/lap
Laminálás
A/4 100,- Ft / db
A/6 60,- Ft / db
névjegykártya 60,- Ft / db
Számítógép használat az internet használathoz hasonlóan 200 Ft / óra
Beiratkozott olvasók naponta fél órát ingyen használhatják a gépet  
Számítógép használat szakember igénybevételével 300,- Ft / óra
Vonalkód pótlása rongálás esetén 50,- Ft/db
Olvasójegy pótlása 100,- Ft/db
Napijegy (olvasóterem, folyóiratolvasó, helyismereti gyűjtemény, zenei gyűjtemény használata, fél óra ingyenes internethasználat nem beiratkozott könyvtárhasználók számára) 200,- Ft / nap
Előjegyzés értesítés telefonon 100,- Ft/alkalom
Terembérleti díj oktatási célra 1.000,-Ft/óra
A fenti díjak az ÁFA-törvény szerinti ÁFÁ-t tartalmazzák.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kialakított és támogatott olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja a könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét.

 

2014-től MaNDA pontként  működik könyvtárunk. 

 

 

 

 

 

BŐVEBB INFORMÁCIÓT A VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAITÓL KÉRHET!